top of page

Programma
Noordzee 2022-2027

vector wave_edited_edited_edited.png

Met het Programma Noordzee 2022-2027 stelt het Rijk de kaders voor ruimtelijk gebruik van de Noordzee. De hoofdopgave is het vinden van de balans tussen ruimtelijke ontwikkeling binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem én het terugdringen van verontreiniging. In het Noordzeeakkoord zijn vijf ‘grote opgaven’ gedefinieerd, waaronder de energietransitie en (het ontwikkelen van) een duurzame blauwe economie.

Hier vindt je het ontwerpprogramma en de samenvatting van de toekomstvisie van EWA.

Nationaal water programma Noordzee

Randvoorwaarden EWA

Energie uit water kan hierin een rol van belang vervullen. Maar uiteraard gaat dit niet vanzelf, hiervoor zijn de juiste randvoorwaarden nodig waaronder mogelijkheden tot realisatie van grootschalige demonstratie projecten. EWA stelt een reactie op, met input van leden en belanghebbenden, om de benodigde stappen inzichtelijk te maken, als onderdeel van het consultatie proces.

 

 

Toekomstvisie

De perspectieven van ‘energie uit water’ zijn substantieel. Dit geldt in diverse kustregio’s waar energie uit water substantieel kan bijdragen aan de energietransitie met een bij uitstek goede inpassing in het landschap en de netcapaciteit. Voor de Nederlandse energietransitie bieden golf- en getijdentechnologieën bij windparken op zee de mogelijkheid om meer energie te winnen uit een deel van de drukke Noordzee. Dit draagt tevens bij aan de leveringszekerheid van elektriciteit, die in de toekomst steeds uitdagender wordt als wind en zon niet of beperkt beschikbaar zijn. Elektriciteitsproductie uit water op die moment vermindert de behoefte aan dure opslag en verlaagd zo de kosten van een volledig duurzaam energiesysteem.

 

Nederland loopt voorop in een aantal energie uit water technologieën. Deze verder ontwikkelen, bouwt voort op de wereldwijde en ijzersterke reputatie ‘Nederland Waterland’. Export van deze technologieën biedt toekomstige duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid.

 

In deze planperiode is er ruimte voor innovatie en experimenteergelegenheid op dit terrein, welke we slim en gericht moeten inrichten. Het zou dan kunnen gaan om meer bewezen onderwaterturbines, maar ook om recent ontwikkelde technologieën als onderwatervliegers, of drijvers voor het oogsten van golfenergie.

Document

Ontwerpprogramma Noordzee 2022-2027

bottom of page