top of page

Golfenergie

vector wave_edited_edited_edited.png

De golven in zee zijn altijd in beweging. Voor de opwek van duurzame stroom is golfenergie daarom een betrouwbare bron, die op momenten kan leveren dat wind- en zonne-energie dat niet kunnen. De bewegingen van de golven worden typisch door turbines of hydraulische systemen omgezet in elektriciteit.

Waves

Nederlandse toepassingen golfenergie

In Nederland werken o.a. SBM, Symphony Wave Power, Dutch Wave Power, Weco, OceanGrazer, KM Nielsen en Slowmill aan golfenergie.

De golfomvormer naar energie van Symphony Wave Power

De Symphony heeft een interne veer die resoneert op de golffrequentie. De generator dempt de golfbeweging door elektrische energie te onttrekken. Het Symphony WEC bevat twee sleutelcomponenten: de turbine en een structureel membraan.

Een 100kW-versie wordt getest in de Noordzee met relatief lage golven. Een volgende stap is de technologie uitbreiden om een oceaanversie van 900 kW te ontwikkelen.

De golfenergieconvertor van Dutch wave power

De golfenergieconvertor zet golven om in elektrische energie. De installatie is gebaseerd op het principe van easy drop & connect. De technologie bestaat uit een drijvend lichaam met daarin alle componenten voor energieconversie, volledig afgesloten van het zoute zeewater. Het drijflichaam beweegt mee met de roterende beweging van de golven. Deze rotatie wordt gebruikt om duurzame energie op te wekken.

De golfenergieconvertor van
Slow Mill

 

De Slow Mill bestaat uit een drijver met wieken die variabel verbonden zijn met een anker op de zeebodem. Golven duwen de drijver omhoog en de wieken weg van het anker. Zo wordt niet alleen de op en neer beweging maar ook de heen en weer beweging van de golven benut. De wieken gaan diep genoeg om ook golfkracht van onder het wateroppervlak te halen. Wanneer de golf zich terugtrekt, brengt hij de Slow Mill terug naar zijn startpositie. De hele eenheid volgt het orbitale of soms elliptische golfpad, maar gaat bij het nemen van de binnenbocht iets langzamer dan de golf, vandaar de naam: Slow Mill.

De golfenergieconvertor van
SBM Offshore

Deze converter biedt directe energieconversie van golven naar elektriciteit door toepassing van Electro Active Polymers. De flexibele drijver en het afmeersysteem zijn met succes getest in een modelbassin. Het eerste proefproject van deze technologie is in ontwikkeling.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Ocean Grazer plaatst Nederlandse batterij op de zeebodem

 

De oceaan batterij is een schaalbare, modulaire oplossing voor energieopslag. Energie uit windmolens, drijvende zonneparken of golfenergie wordt erin opgeslagen. Het systeem bestaat uit een ingegraven betonnen bak vol water en een een waterdichte zak. Als er stroom over is, pompt een turbine-pompsysteem het schone water uit de betonnen bak onder hoge druk naar de flexibele zak. De energie wordt opgeslagen als potentiële energie in de vorm van water onder hoge druk. Wanneer er vraag naar stroom is, dan volgt een omgekeerd proces. De zak gaat open, waarna het water langs de turbinebladen stroomt. Zo worden meerdere hydroturbines aangedreven om elektriciteit op te wekken.

Anaconda_Still_high_def_002.jpg
DutchWavePower.jpg
Ocean-Battery-fig1-scaled.jpeg
bottom of page