top of page
bestuur_EWA.png

Missie & visie

vector wave_edited_edited_edited.png

Wij geven leden een stem in de vorming van beleid rondom de energietransitie en multi-functioneel gebruik van de Noordzee. Wij maken deel uit van overleggen en consultaties met overheden en belanghebbenden.

Recht door zee

We stomen het Nederlandse energie- en industriebeleid klaar zodat in de toekomst een substantieel deel van de Nederlandse energievraag geleverd wordt door de kracht van water.

_edited.jpg

Bestuursleden

Wat hebben we bereikt

 • Gezamenlijk statement van EWA, DMEC, OEE en de Danish Wave Energy Partnership voor North Sea Summit, 18 mei 2022

 • Consultatie Horizon Europe 2023-24 Ocean Energy calls voor NL, 30 april 2022

 • Standpunt Kennisleemtes, 18 mei 2022

 • Reactie op conceptadvies SDE++ 2023, 30 april 2022 

 • Persbericht EWA: Haal schone energie boven water met ‘slapend’ geld uit de SDE-regeling, 13 april 2022 

 • Interview: Reinier Rijke toont de kracht én betrouwbaarheid van getijdenenergie, 13 maart 2022 Interview: 

 • Gezamenlijk NWEA en EWA statement voor CoP Noordzee, 18 februari 2022 

 • Zienswijze op Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 en Ontwerp Nationaal Waterprogramma 2022-2027, 16 september 2021 

 • Reactie op conceptadvies SDE++ 2022, 17 augustus 2021 

 • Standpunt taz van bijdrage EuW aan leveringszekerheid, 18 juni 2021

 • Reactie EWA op kamerbrief Elektriciteit uit water, 3 juni 2021 

Image by Angus Gray

In, op en onder het water -
het laatste nieuws

Elke maand verzenden we een nieuwsbrief met het laatste nieuws in onze sector. Ook laten we weten waar belangrijke evenementen plaatsvinden en stellen we nieuwe leden voor.

 

bottom of page