bestuur_EWA.png

Missie & visie

vector wave_edited_edited_edited.png

Wij geven leden een stem in de vorming van beleid rondom de energietransitie en multi-functioneel gebruik van de Noordzee. Wij maken deel uit van overleggen en consultaties met overheden en belanghebbenden.

Recht door zee

We stomen het Nederlandse energie- en industriebeleid klaar zodat in de toekomst een substantieel deel van de Nederlandse energievraag geleverd wordt door de kracht van water.

_edited.jpg

Bestuursleden

Wat hebben we bereikt

 • Gezamenlijk statement van EWA, DMEC, OEE en de Danish Wave Energy Partnership voor North Sea Summit, 18 mei 2022

 • Consultatie Horizon Europe 2023-24 Ocean Energy calls voor NL, 30 april 2022

 • Standpunt Kennisleemtes, 18 mei 2022

 • Reactie op conceptadvies SDE++ 2023, 30 april 2022 

 • Persbericht EWA: Haal schone energie boven water met ‘slapend’ geld uit de SDE-regeling, 13 april 2022 

 • Interview: Reinier Rijke toont de kracht én betrouwbaarheid van getijdenenergie, 13 maart 2022 Interview: 

 • Gezamenlijk NWEA en EWA statement voor CoP Noordzee, 18 februari 2022 

 • Zienswijze op Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 en Ontwerp Nationaal Waterprogramma 2022-2027, 16 september 2021 

 • Reactie op conceptadvies SDE++ 2022, 17 augustus 2021 

 • Standpunt taz van bijdrage EuW aan leveringszekerheid, 18 juni 2021

 • Reactie EWA op kamerbrief Elektriciteit uit water, 3 juni 2021 

Image by Angus Gray

In, op en onder het water -
het laatste nieuws

Elke maand verzenden we een nieuwsbrief met het laatste nieuws in onze sector. Ook laten we weten waar belangrijke evenementen plaatsvinden en stellen we nieuwe leden voor.