top of page
vector wave_edited_edited_edited.png

Van alle markten thuis

De leden van EWA bestrijken een groot deel van de

water-energiemarkt en zijn ingebed in het maatschappelijk veld.

  • Technologie-ontwikkelaars

  • Energiebedrijf

  • Overheid

  • Kennisinstelling

  • Adviesbureau

  • Engineering

  • Investeerder

​​

netwerken.jpg

Maak kennis met onze leden

Onze leden ontwikkelen technologie, doen onderzoek, ontwikkelen projecten,  leveren diensten en sub-system en investeren op het gebied van waterkracht, getijdenenergie, golfenergie, OTEC en salinity gradient. Samen voeren we campagnes, delen we kennis, organiseren we ontmoetingen, conferenties en doen we (markt)onderzoek.

eqa.png
Laagverval waterturbines

Het is EQA's missie om bij te dragen aan het respectvol oogsten van (duurzame) bronnen van energie die ons worden gegeven door de natuur. We steunen de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Het is in ons bedrijf verplicht om alles te doen met het oog op het milieu. Onze oplossingen zijn bewezen visvriendelijk en gecertificeerd.
 

index.png
Laagverval waterturbines

Oryon Watermill focust zich op een van de grootste uitdagingen van onze tijd: Betaalbare en duurzame energie uit waterkracht.

Een applicatie in een dam is, vrije stroming of getijden energie, de Oryon watermill heeft altijd een oplossing.

_edited.jpg
Golfenergie-omzetter

Hans Lustig en Sten Swanenberg hebben een simpele golfenergieconvertor ontwikkeld met focus op kostenreductie. 

 

Sten: "Het hart van DWP  bestaat uit een cylindervormige drijver en een intern slingersysteem om energie top te om te zetten wanneer de drijver heen en weer draait op de golven. We hebben diverse modellen uitvoerig getest in de Deltares Wave Flume en vorig jaar in MARIN. We zijn nu onze zeepilot aan het voorbereiden voor de kust bij Scheveningen via Campus@Sea."

logoFishFlowInnovations.jpg
Laagverval waterturbines

FishFlow Innovations ontwikkelt watergerelateerde vindingen voor de wereld van morgen. Onze missie is het beschermen van onderwater ecosystemen en het voorzien in schone energie uit waterkracht. Onze producten bieden nieuwe oplossingen voor vismigratie en helpen om sterfte en beschadiging te voorkomen. Door het natuurlijke gedrag van vissen centraal te stellen, is FishFlow Innovations de partner bij uitstek voor waterschappen en waterbouwkundige organisaties die het welzijn van vissen hoog in het vaandel hebben.  

Golfenergie omzetter

De KNSwing, bedacht door Kim Nielsen, kan op grote schaal energie opwekken in WEC-farms en op kleinere schaal in drijvende golfbrekers om bijvoorbeeld havens van stroom te voorzien.

MEA-partners ECN, EMEC, MaREI en MARIN helpen de technologie verder te ontwikkelen. Kim zoekt hulp bij het ontwikkelen van de luchtturbines en elektrische systemen voor de drijvende golfbrekers. Interesse om mee te werken? Neem contact op met Kim Nielsen!

Logo-SeaQurentr_WebRGB-400x103.png
Getijdenstroomvlieger

SeaQurrent ontwikkelt de TidalKite, een onderwatervlieger voor duurzame elektriciteitsproductie uit getijden- en oceaanstromingen. Getijdenenergie is betrouwbaar, voorspelbaar, dagelijks beschikbaar en daarmee de goedkoopste optie voor continue duurzame elektriciteit. Het unieke 3D harnessing maakt de TidalKite breed inzetbaar, ook in ondiepere Nederlandse kustwateren met lagere stroomsnelheden.

slowmill logo.png
Golfenergie omzetter

De Slow Mill bestaat uit een drijver met wieken die variabel verbonden zijn met een anker op de zeebodem. Golven duwen de drijver omhoog en de wieken weg van het anker. Zo wordt niet alleen de op en neer beweging maar ook de heen en weer beweging van de golven benut.  De hele eenheid volgt het orbitale of soms elliptische golfpad, maar gaat bij het nemen van de binnenbocht iets langzamer dan de golf, vandaar de naam: Slow Mill.

Symphony Wave Power logo - Black.png
Golfenergie omzetter

Symphony Wave Power is een nieuwe technologie gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van golf- en getijdentechnologie. De technologie is een product van co-makership tussen wetenschap en industrie onder leiding van Teamwork Technology BV in Nederland. Het vertegenwoordigt de knowhow van een netwerk van expertise in Europa en daarbuiten. Ontwikkeld met steun van de Europese Commissie en met expertise in de offshore-industrie.


 

Redstack.png
Salinity gradient power

Blue Energy is well known for generating 24/7 CO2-freesustainableelectricity from salt and fresh water, thus improving grid stability in the suststainable energy mix.
A demo-pilot is operating succesfully on the Afsluitdijk. This pilot is planned to be scaled -up in the coming 3 years.
On the basis of this technology REDstack now offers energy-efficient, leak-free and industrially produced ElectroMembrane Stacks as a platform technology for resource recovery. Markets served range from Nitrogen recovery, Carbon Capture, Lithium recovery and power storage. These ElectroMembrane Stracks are commercially available and show already significant sales.

logo-W2E-larger_R_edited.jpg
Getijdenturbines

W2E ontwerpt en bouwt waterturbines. Onze techniek is bewezen voor sluizen, dokken en dammen of open water. Robuust, efficiënt en visvriendelijk. Ons team bouwt voort op jarenlange ervaring in getijdenenergie en offshore engineering. We ontwikkelen een reeks turbines die energie produceren tegen een kostenniveau dat concurrerend is met zonne- of windenergie, maar betrouwbaarder en voorspelbaarder! W2E voor betrouwbare en duurzame energieoplossingen!

Weco.png
Golfenergie omzetter

Weco is een jonge start-up met grote plannen. We hebben een visie waarin Nederland, Europa en de wereld van stroom worden voorzien uit golven op zee. Door golfenergie te combineren met andere technologiën zoals offshore wind wordt niet alleen ruimte op zee bespaart, maar wordt ook de leveringszekerheid verbeterd. Op deze manier verzorgen we een duurzame maar ook betaalbare toekomst voor onze kinderen.

Equinox.png
Ocean Turbines

Equinox developed a revolutionary turbine that is capable of economic energy production at low flow speeds. The first commercial turbine will be launched in 2027 with a power capacity of up to 3 MW, tapping the huge potential of ocean currents

AE Wave Hexapod.PNG
Golfenergie omzetter

De Wavehexapod is een hexapod met 3 boeien en 6 generatoren. De generatoren hangen aan een vast ophangmechanisme naar een grotere submersible waar wel 9 hexapods aan kunnen hangen.

Met de hexapod kunnen we zo goed mogelijk de golven volgen om daar energie uit te halen. Zowel in de op en neer gaande beweging als de horizontale beweging.

De Wavehexapod is goed toepasbaar in off shorewind infrastructuur, maar ook als stand alone oplossing.

Blue_energy.png
Projectontwikkelaar

Blue Energy Concepts BV (BEC) is een jonge projectorganisatie die zich richt op de (ondersteuning bij de) ontwikkeling van duurzame technologieën op basis van Energie uit Water (EuW). Focus ligt daarbij op ecologisch en economisch verantwoorde vormen van EuW. 
BEC ondersteunt ondernemers op technisch, organisatorisch en financieel vlak en leidt hun organisaties op projectmatige wijze van een vroege ontwikkelingsfase tot aan de commercialisatie. 
Daarnaast ondersteunt BEC organisaties die projecten met energie uit water willen realiseren.

logo-with-payoff copy small.jpg
Projectinitiatie en management

Bluespring, opgericht door Peter Scheijgrond, helpt technologie-ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen en overheden om hun energie uit water projecten gefinancierd en uitgevoerd te krijgen, met focus op praktische pilots, proefopstellingen en demonstratieprojecten.

Met ruim 25 jaar ervaring in technologie ontwikkeling in de duurzame energie sector,  weet Bluespring complexe, vaak internationale samenwerkingsprojecten op te tuigen, financieren en uit te voeren met impact.

s2dsplash.gif
Projectrealisatie & advies

Cubic Square staat voor Ruimtelijke Realisaties. Onderzoek en begeleiding moeten gericht zijn op het doen: het neerzetten en haalbaar maken van een waterproject.
Hierin is Cubic Square in alle vormen ervaren: rol en taken van overheden, vergunningen, geologie en hydrologie, markt, techniek, aanbesteding en uitvoering. Alles onder regie van de overheid, maar gericht op turn key en opbrengstmaximalisatie. Voorwaarde daarbij is vaak vroege betrokkenheid en koppeling van meerdere werken in GWW of bouw.


 

Logo-fibremax.jpg
Synthetische kabels

Sinds 2009 is FibreMax in Joure, Nederland, de producent van 's werelds sterkste synthetische kabels.
 
"Bij FibreMax lopen we voorop in innovatie en technologie, en ondersteunen we golf-, getijde- en drijvende windprojecten. We hebben met succes op maat gemaakte tether oplossingen geleverd voor meerdere golf & getijde projecten voor klanten zoals Minesto, Seaqurrent, Seatricity, Cairnergy, Bladerunner en meer," vertelt Sander van Helvoort, Business Development Manager Renewable Energy bij Fibremax.

_edited.png
Advies- en ingenieursbureau

MH Poly Consultants and Engineers is een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in milieu & ruimte, waterbouw & infra en industrie & constructies.

 

MD Bard Louis vertelt: "We hebben veel ervaring met complexe natte betonconstructie. Zo  werken momenteel  aan tunnelbuizen voor de nieuwe Scheldetunnel voor Antwerpen. Graag zetten we onze kennis in voor de energie uit water sector. We hebben al wat ervaring. Voor Strukton heeft MH Poly een afmeersysteem ontwikkeld voor vijf drijvende getijdeturbines in de Raz Blanchard."

cropped-OD_Logo_Landscape-500x200-3.webp
Marine & Offshore energy projects

ORANGE DELTA PTE LTD is gevestigd in Singapore en biedt technische en commerciële ondersteuning aan de offshore energie-industrie. Hugo Heitling en zijn team hebben ruime ervaring met  maritieme & offshore constructie- en decommissioning projecten en kennen de markt in Zuid-Oost Azië goed. "We ondersteunen graag bij de verkenning van golf- en getijdenenergie projecten in Azië, van projectontwikkeling tot lokale productie, installatie en onderhoud van infrastructuur kunnen wij het verschil maken."

Ocean-Grazer-BV-2.png
OCEAN GRAZER

Oceangrazer develop solutions for both energy storage and energy generation from waves.

The Ocean Battery is a scalable, modular solution for utility scale energy storage that is produced by renewable sources such as wind turbines and floating solar farms at sea.

Ocean Power converts wave energy into electricity, using innovative floater blankets that are adaptable to each incoming wave  that maximizes the power output.

Buccanneer.png
Accelerator

As an accelerator, we proudly support and serve start- & scale-ups in the ever evolving energy & maritime sector. We accelerate growth, connect, inspire & help realize potential. We manage this all from our historical venue in Delft, the city of knowledge and innovation.

We offer promising technical start- & scale-ups from the energy & maritime sector the support they need. At Buccaneer Delft, we focus on you. We help you along your journey of becoming a successful entrepreneur.

Kolkkracht Logo met tekst.png
Laagverval waterturbines

Kolkkracht is een startende onderneming die zicht richt op de duurzame ontwikkeling en commercialisering van de visvriendelijke Kolkturbine voor langzaam stromend water met laag verval in kleine waterkracht projecten. De innovatieve Kolkturbine bevindt zich in de laatste ontwikkelingsfase. Kolkkracht richt zich vooralsnog voornamelijk op lokale Gelderse initiatieven voor kleinschalige waterkracht, alvorens een grotere markt te betreden.

Waterturbines

Replenish Waterpower LLC harnesses hydropower with a patented technology rooted in Archimedes' lever principles. Building on Archimedes' foundational engineering insights, we've created an efficient method for generating electricity from water. Our commitment to eco-conscious innovation aims to meet rising clean energy demands, positioning our technology to influence the future of sustainable energy production significantly.

Campus_Sea.png
Community en Fieldlab

Fieldlab voor versnelling van innovaties gericht op hernieuwbare offshore energie, voedsel uit zee, safety & security at sea, watersport en marine natuurontwikkeling.

Campus@Sea staat voor samen innoveren voor duurzaam, meervoudig gebruik van de Noordzee. Met een ontmoetingsplek voor impactmakers met innovatieve ideeën en huisvesting voor maritieme bedrijven die willen leren en innoveren. Hier werken onderwijs en onderzoeksinstellingen samen met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties.

T - Teijin Aramid Logo.png
Aramid products

Teijin Aramid, with its headquarters located in Arnhem, The Netherlands, is a subsidiary of the Teijin Group and a world leader in aramid production. Our products, Twaron®, Technora® and Teijinconex®, are renowned for their excellent strength-to-weight ratio, durability, heat resistance, recyclability and wide application range.
Leveraging our deep industry knowledge and global network of established partnerships, we offer a range of possibilities for applications across Wind, Solar, Wave & Tidal energy. Using our high-performance fibers, we enable reinforcement of mooring lines for floating platforms or monopiles, tethers, submarine power cables, installation crane pendants, heavy lift slings, hoisting cables and more.

Dynasim.PNG

Engineering services

We perform the engineering of energy systems to optimize the return on investment for our clients.

We set out to understand what our client requires and how we can contribute to that. Before venturing into large scopes of work and detailed calculations, we assess the needs and perform high level hand calculations to provide good insight in the feasibility of a project or the performance of a device. We will discuss our findings with our client in order to define a complete scope with a clear overview of the most suitable engineering methods, planning and cost. Progress and results will be communicated on a regular basis.

In the end we will provide results that are reliable and will lead to a product or project that suits your needs.

stokjeoverdragen.jpg

Ledenomgeving

De leden omgeving bevat informatie dat specifiek voor u als lid is bestemd. Om toegang te krijgen tot dit deel op deze site kunt u inloggen met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

vector wave_edited_edited_edited.png

Menu

Netwerk omgeving

Dossier en downloads

Overzicht van subsidies

Testfaciliteiten

Projectendatabase

bottom of page