top of page

Getijdenenergie in Nederland

vector wave_edited_edited_edited.png

Zolang het zeewater stijgt en daalt, is er stroming van water. Dankzij de maan is dit voortdurend het geval. Stromend water wordt omgezet in elektrische energie. De dagelijkse beschikbaarheid en voorspelbaarheid maakt dat getijdenenergie betrouwbaar is als duurzame energiebron.

We stellen een aantal bedrijven voor die werken met de getijden.

Waves

Nederlandse toepassingen getijstroming

 

In Nederland werken Tocardo, FishFlow Innovations en Water2energy aan turbines die in de vrije getijstroming opgesteld kunnen worden. Voor lage stroomsnelheden ontwikkelt SeaQurrent een onderwatervlieger.

Getijdenturbines van Tocardo

Het getij rond de iconische Afsluitdijk was de inspiratie om de eerste turbinetypes (T-1) te maken en gaf de moed om groter te gaan en een nieuw turbinetype (T-2) te ontwikkelen voor weer een ander Nederlands icoon, de Oosterscheldestormvloedkering in de provincie Zeeland, onderdeel van de wereldberoemde Deltawerken. Deze installatie is het grootste getijdenenergieproject in Nederland en 's werelds grootste commerciële getijdeninstallatie van vijf turbines in één array.

Getijdenturbine van Water2energy


Sinds eind 2021 draait er een proefproject in de haven van Vlissingen in het spuisluis in het kanaal door Walcheren. Een getijdenturbine met slimme bladen wekt energie op uit het getijverschil tussen het peil op de Westerschelde en het waterpeil van het kanaal. De verwachting is dat er voldoende "blauwe" stroom geleverd wordt om het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het sluizencomplex Vlissingen te dekken. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 80 huishoudens

Oplossingen voor vismigratie door FishFlow


FishFlow Innovations bedenkt, ontwikkelt en realiseert innovatieve die productie van duurzame elektriciteit combineren met voorzieningen voor de passage en wering van vis. Onze producten bieden nieuwe oplossingen voor vismigratie en helpen om sterfte en beschadiging te voorkomen. Door het natuurlijke gedrag van vissen centraal te stellen, is FishFlow Innovations de partner bij uitstek voor waterschappen en waterbouwkundige organisaties die het welzijn van vissen hoog in het vaandel hebben.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Getijdenvlieger door SeaQurrent

Getijden- en oceaanstromingen bevatten een enorme hoeveelheid kinetische energie. De gepatenteerde ‘multi-wing’ TidalKite™ maakt het mogelijk om schone elektriciteit op te wekken, ook uit ondiepere wateren met lagere stroomsnelheden.

SeaQurrent heeft in 2018 en 2019 met succes een schaalmodel van de TidalKite™ in de Waddenzee gebouwd, getest en geëxploiteerd. De tests waren gericht op de optimalisatie van het vliegeren en de operationele bediening in een echte omgeving. In 2022 is de volgende test van een opgeschaalde kite gepland bij Ameland.

02

Getijdenenergie

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Tocardo Aqua Inshore - being immersed_5460 - small.JPG
FishFlow.jpg
zakkenmaar.jpg
TidalKite_MAL.jpeg

Getijdenbassins

 

Naast energie uit installaties opgesteld in de vrije stroming, is het ook mogelijk op elektriciteit op te wekken middels basins. Ook in Nederland is het mogelijk om water met vloed op te vangen in een waterbekken gekoppeld aan turbines. Als het waterverschil voor en achter een dam hoog genoeg is, open je de sluisdeuren. Het water stroomt langs de turbines, die gekoppeld zijn aan generatoren, terug naar zee en zo wordt de elektriciteit opgewekt.

Grevelingenmeer

 

Langs de kust neemt het getijverschil af vanaf Vlissingen in noordelijke richting van vier meter tot circa een meter rond Den Helder. Zeeland is dus het meest geschikt voor deze vorm van getijdenenergie. Het Grevelingenmeer biedt een optie, waarbij de waterveiligheidseisen in de implementatie meegenomen moeten worden. De verhoogde kosten maakt realisatie van project uitdagend. De steeds toenemende waarde van lokale betrouwbare duurzame energie maakt deze optie steeds kansrijker.

bottom of page