top of page
Image by Michael Fousert

Beleidsdossier elektriciteit uit water

vector wave_edited_edited_edited.png

EWA maakt de potentie van energie uit water zichtbaar voor politiek. EWA beïnvloedt de wet- en regelgeving, de financiering, subsidies en het (overheids)beleid. Samen met ... hebben we in 2021 drie moties ingediend met resultaat! 

 

Met de aangenomen moties is er steun voor het vullen van kennislacunes, een breed onderzoeksprogramma en voor grootschalige demonstratieprojecten en onderzoek naar validatie van Dynamic Tidal Power energiedammen.

Moties in tweede kamer

Op 8 juli 2021, vlak voor het zomer reces, heeft de Tweede kamer drie moties aangenomen over energie uit water. Dat is fantastisch nieuws voor sector! Dank voor de inspanning van velen, niet in de minste plaats voor DMEC en de woordvoeders van de verschillende fracties (GL, CDA, SGP en CU), maar ook de provincies Zeeland en Gelderland en het EWA bestuur.

In aanloop naar het debat heeft EWA afstemming gehad over de reactie met Dutch Marine Energy Centre (DMEC), provincies Gelderland, en met provincie Zeeland, die samen met provincie Zuid-Holland, gemeente Schouwen-Duivenland en Goeree-Overflakkee, ook een eigen reactie hebben ingezonden voorafgaand aan het debat. Verder zijn er gesprekken gevoerd met Ministerie van EZK, TNO, Europese Commissie en woordvoerders van de Tweede Kamer.

Toelichting video's

Video 1
Toezeggingen gaan over een invulling van de kennislacunes, steun voor een breed onderzoeksprogramma , steun voor grootschalige demonstratieprojecten, en steun voor onderzoek naar validatie van Dynamic Tidal Power energiedammen. Zie hieronder de compilatie video van de moties die DMEC heeft gemaakt.

Video 2: Wat hieraan vooraf ging.

Op 10 juni 2021 werd er gesproken over de Kamerbrief electriciteit uit water (hierna afgekort met EuW) tijdens het commissiedebat Energie en klimaat.

Hiernaast een compilatie van fragmenten waarin woordvoerders het onderwerp uitlichten. Dhr Stoffer van SGP, Dhr Bontenbal van CDA en Dhr Grinwis van CU vroegen de staatssecretaris aandacht voor grootschalige demonstratie projecten, de voordelen voor systeemkosten en het voeren van een groene industriepolitiek.

Documenten

Een overzicht van alle openbare stukken en brieven (brief provincie Gelderland gepubliceerd met toestemming).

Brief oproep tot focus bij kennisleemtes aan Ministerie van EZK dd 6 juni 2022

Drie moties zoals ingediend dd 8 juli 2021

Beantwoording vragen EZK dd 26 juni 2021

EWA brief aan TKIs en kennisinstellingen:  Invulling kennisleemtes dd 25 juni 2021

EWA notitie leveringszekerheid dd 18 juni 2021

Motie voor VNG van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Brief prov. Gelderland aan kamerleden dd 6 juni 2021

EWA brief aan kamerleden dd 3 juni 2021

Kamerbrief Electriciteit uit water dd 30 maart 2021

bottom of page