top of page

Waterkracht

vector wave_edited_edited_edited.png

Tussen het punt waar het water via de rivieren ons land binnenstroomt en waar het in zee uitstroomt, zit een verval. Dat biedt kansen voor energieopwekking zonder het landschap en/of de rivieren extra aan te tasten. Dit kan met visveilige laagverval turbines, geïntegreerd in kustwerken of in de vrije stroming.

maxresdefault.jpg

Nederlandse toepassingen waterkracht

Landustrie, Fish flow Innovations, EQA Projects, Pentair Nijhuis, Spaans Babcock en Oryon Watermill zijn Nederlandse leveranciers of ontwikkelaars van laagverval, visveilige waterturbines.

 

Waterkrachtvijzel van landustrie

 

Voor poldergemalen, boezemgemalen, stuwen en sluizen leveren wij diverse installaties, zoals vijzels en pompen. Visvriendelijkheid wordt hierbij niet uit het oog verloren.De Landy vijzel is een duurzaam middel om energie te genereren met behulp van waterkracht. Met toepassing van de juiste aandrijving en aanpassing van het stortpunt wordt met deze roterende beweging energie opgewekt. De vijzel werkt bij een zeer gering waterverval al als generator. Voordeel ten opzichte van andere energiebronnen is, dat de kracht van het water 24 uur per dag beschikbaar is.

Waterkracht in de Nederlandse polders

Onze polders beschikken over duizenden plekken met vallend water: allemaal onbenutte energiebronnen. EQA Projects heeft inmiddels drie producten die energie opwekken in de polder. de EQA-SmartStuw en de EQA-Box zijn al op de markt. Van het derde product, de EQA-River, werkt als prototype in Zaltbommel. Aan de basis van deze producten ligt een eeuwenoude uitvinding: het waterrad.

Duurzame energie met behulp van vijzelpomp

De Spaans Babcock vijzelgenerator is een efficiënt type generator voor waterkracht met geringe valhoogtes. Eigenschappen van de Spaans Babcock vijzelgenerator zijn de visvriendelijkheid, lange levensduur en lage bedrijfskosten. Zowel off-grid, on-grid en hybride systemen zijn mogelijk. Spaans Babcock kan de complete oplossing leveren, inclusief schuiven, krooshekken, schakelkasten en bediening op afstand.

Vismigratie met FishFlow


FishFlow Innovations bedenkt, ontwikkelt en realiseert innovatieve die productie van duurzame elektriciteit combineren met voorzieningen voor de passage en wering van vis. Onze producten bieden nieuwe oplossingen voor vismigratie en helpen om sterfte en beschadiging te voorkomen. Door het natuurlijke gedrag van vissen centraal te stellen, is FishFlow Innovations de partner bij uitstek voor waterschappen en waterbouwkundige organisaties die het welzijn van vissen hoog in het vaandel hebben.

Visvriendelijke turbine van Pentair Nijhuis

De turbine van Fairbanks Nijhuis haalt energie uit getijdenstromen in constructies zoals een dam. Het gepatenteerde en bewezen visvriendelijk ontwerp is voorzien van een directe aandrijving, een permanente magneetgenerator en een volledig omkeerbare waaier om optimale prestaties in beide stroomrichtingen te behouden tijdens de volledige getijdencyclus.

 

Oryon Watermill

De Oryon Watermill wekt  elektriciteit op uit lage getijverschillen. Naast getijverschillen kan het apparaat ook worden ingezet voor getijstromen.

Op plaatsen waar het waterpeil wordt geregeld door stuwen, is er een overvloed aan beschikbare energie.

Deze watermolen is een visvriendelijke oplossing tot een valhoogte van 5 meter.

Tocardo, Lintur, en Water2Energy hebben oplossingen om energie op te wekken in de vrije stroming. Deze turbines werken op vergelijkbare wijzen als vrije stromingsgetijdenturbines met het verschil dat het aantal productie uren hoger is omdat de stroming altijd dezelfde kant op is.

02

Getijdenenergie

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Pro-tide proef met Pentair turbine
Landustrie vijzel turbine in Wilhelminakanaal
EQA projects drijvende turbine in de Waal
Oryon Watermill bij de stuw van Ulft

Afsluiter

hier kan nog wat

Gesloten Vijzelturbine van Fish Flow Innovations
Vijzelturbine van Spaans Babcock bij Landgoed Singraven
Oryon Watermill bij stuw van Ulft
Lintur lineaire waterkracht turbine
bottom of page