top of page

Energie uit water

vector wave_edited_edited_edited.png

De energietransitie vindt ook op zee en in rivieren plaats. EWA, de Nederlandse Vereniging Energie uit Water maakt kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, politiek én Nederland.

Onze missie

Als branchevereniging is het onze missie om onze leden in de golf- en getijdenenergie, waterkracht, OTEC en zoutgradiënten en andere energieprojecten op water te vertegenwoordigen en bekrachtigen.

 

Het laatste nieuws boven water 

Stem

Sinds 2010 vertegenwoordigen we organisaties die werken aan conventionele waterkracht, getijdenstroming, getijdenbassins, golfenergie, osmose energie en Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Wij geven leden een stem in de vorming van beleid rondom de energietransitie

en multi-functioneel gebruik van de Noordzee met overheden en belanghebbenden in overleggen en consultaties.

Gezicht 

Wij maken kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, politiek en burgers. EWA beïnvloedt de wet- en regelgeving, de financiering, subsidies en het (overheids)beleid. Als groeiende open community bouwen we een gezamenlijke ervaringskennis op. EWA geeft waterkracht in Nederland een gezicht

Netwerk

EWA claimt haar plek in de energietransitie. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen de markt zeer goed en zijn ingebed in het maatschappelijk veld.

Alles begint met bewustwording. Daarom voeren we campagnes, delen we onze kennis en organiseren we ontmoetingen, conferenties en doen we (markt)onderzoek.

EWA, dé belangenbehartiger voor energie uit water

EWA stuwt de energietransitie vooruit.  We laten de stem van de sector horen,

geven haar een gezicht en versterken het netwerk.

EWA in Spraakmakers

vector wave_edited_edited_edited.png

Spraakmakers op NPO Radio 1 besteedde uitgebreid aandacht aan energie uit water.  Verslaggever Maarten Beumers ging op pad met Peter Scheijgrond om te kijken wat er allemaal mogelijk is in Nederland.