top of page

Energie uit water

vector wave_edited_edited_edited.png

De energietransitie vindt ook op zee en in rivieren plaats. EWA, de Nederlandse Vereniging Energie uit Water maakt kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, politiek én Nederland.

Onze missie

Als branchevereniging is het onze missie om onze leden in de golf- en getijdenenergie, waterkracht, OTEC en zoutgradiënten en andere energieprojecten op water te vertegenwoordigen en bekrachtigen.

 

Het laatste nieuws boven water 

EWA, dé belangenbehartiger voor energie uit water

EWA stuwt de energietransitie vooruit.  We laten de stem van de sector horen,

geven haar een gezicht en versterken het netwerk.

Stem

Sinds 2010 vertegenwoordigen we organisaties die werken aan conventionele waterkracht, getijdenstroming, getijdenbassins, golfenergie, osmose energie en Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Wij geven leden een stem in de vorming van beleid rondom de energietransitie

en multi-functioneel gebruik van de Noordzee met overheden en belanghebbenden in overleggen en consultaties.

Gezicht 

Wij maken kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, politiek en burgers. EWA beïnvloedt de wet- en regelgeving, de financiering, subsidies en het (overheids)beleid. Als groeiende open community bouwen we een gezamenlijke ervaringskennis op. EWA geeft waterkracht in Nederland een gezicht

Netwerk

EWA claimt haar plek in de energietransitie. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen de markt zeer goed en zijn ingebed in het maatschappelijk veld.

Alles begint met bewustwording. Daarom voeren we campagnes, delen we onze kennis en organiseren we ontmoetingen, conferenties en doen we (markt)onderzoek.

EWA is lid van:

Ocean Energy Europe

Ocean Energy Europe is de Europese branch organisatie die belang behartigd voor de golf- en getijdenenergie sector. Ons lidmaatschap geeft  EWA een stem in de ALV van OOE en toegang tot nieuws en subsidies uit Europa en maakt Nederland zichtbaar in het Europese speelveld. Dit jaar organiseert OEE voor het eerst haar jaarlijkse conferentie in Nederland!

NWP

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is het aanspreekpunt voor iedereen die op zoek is naar expertise op het gebied van water of contact met de Nederlandse watersector. EWA werkt samen met NWP om die expertise te bieden op het vlak van energie en water. Door het brede netwerk is NWP ook het aanspreekpunt voor leden in Nederland die op zoek zijn naar partnerschappen en zakelijke kansen in het buitenland. EWA profiteert ook van die kanalen van NWP.

NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. Voor en met haar leden en strategische partners zoals ook EWA, werkt NWEA aan de sterke windsector en beleid wat daarvoor nodig is.

 

Samen kijken we oa. naar de kansen voor meervoudig ruimtegebruik op zee en stemmen we af waar we elkaar kunnen ondersteunen in onze missie voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare Nederlandse energievoorziening.

UN Global Compact NL

Het UN Global Compact is een vrijwillig initiatief gebaseerd op toezeggingen van CEO's om universele duurzaamheidsprincipes te implementeren en stappen te ondernemen om VN-doelen te ondersteunen.

EWA is lid van de werkgroep "Ocean Stewardship" die Net Positive Biodiversity propageert, een relevant onderwerp voor onze sector, waarbij EWA het thema energie uit water op de kaart zetten, ervaringen deelt en leert van de aanpak in andere landen.

EWA in Spraakmakers

vector wave_edited_edited_edited.png

Spraakmakers op NPO Radio 1 besteedde uitgebreid aandacht aan energie uit water.  Verslaggever Maarten Beumers ging op pad met Peter Scheijgrond om te kijken wat er allemaal mogelijk is in Nederland.