NVDE Nieuwjaarsborrel 2018


Op 18 januari 2018 willen Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Klimaatverbond Nederland graag met u proosten op het nieuwe jaar! U bent van harte welkom om vanaf 16:00 uur met ons het glas te heffen op een goed jaar voor duurzame energie en het klimaat. In maart vinden de verkiezingen in de gemeenteraad plaats en er zal gewerkt worden aan het Energie Akkoord 2.0. De energietransitie wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en daarvoor is samenwerking tussen decentrale overheden en duurzame energiepartijen van groot belang. Daarom hebben Klimaatverbond Nederland en NVDE besloten om samen het nieuwe jaar te vieren, een uitgelezen kans om nader kennis te maken. Aanmelden graag via kantoor@nvde.nlWelkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast  is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de  markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.