top of page
Freshly Caught Fish

Visveiligheid waterkrachtcentrales

vector wave_edited_edited_edited.png

Dit dossier wordt binnenkort aangevuld met standpunten van EWA t.a.v. visveiligheid en WKC's.

Documenten

Staatscourant: Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021

Herijking maximaal toelaatbare vissterfte bij WKC's 

bottom of page