top of page

Diep op de zeebodem tot hoog en droog, MH Poly maakt de verbinding

Bijgewerkt op: 5 dec. 2022

EWA stelt regelmatig een van haar leden voor. Deze keer maken we kennis met Ingenieur Bard Louis, Managing Director bij MH Poly Consultants & Engineers.


Ingenieuze oplossingen voor civieltechnische vraagstukken staan als een handtekening onder het hele werkoeuvre van Bard Louis. Door zijn bedrijf MH Poly zinken tunnels met minutieuze precisie af, is er een afmeersysteem voor vijf drijvende getijdenturbines en worden leidingen op grote diepte onder water gerepareerd.
Bard Louis, MH Poly
Bard Louis, Managing Director bij MH Poly Consultants & Engineers Interview en foto: Sia Windig (Bluespring)

Vandaag ontmoeten we Bard Louis. In Zeeland, omgeven door dijken en Deltawerken groeit hij op tot een realistische optimist. Een gedreven man die niet de rekening van het klimaatbeleid doorschuift naar de volgende generatie maar juist mogelijkheden schept om te renoveren of tot

innovatieve oplossing te komen. Misschien heeft het iets met zijn naam te maken? Zijn ouders vernoemden hem naar een karakter van Tolkien, de moedige drakendoder, die een kapot rijk weer opbouwt.


Het bedrijf MH Poly tekent, berekent, ontwerpt én begeleidt werk in drie vakgebieden: waterbouw & infra, milieu & ruimte en industrie & constructies. Het werken met water loopt als een rode draad door alle nationale en internationale prestaties. Begin dit jaar is MH Poly lid geworden van EWA.


De mentaliteit bij ons is oplossingsgericht: niet zo zeer wat levert het op, maar wat lost het op.

Bard Louis

 

Met welke verwachting sluit MH Poly zich aan bij EWA?

"Ik geloof in de toekomst van getijdenenergie. Energietransitie vormt zich door een combinatie van technieken en bronnen zoals geothermie, waterstof-, wind- en zonne-energie, energie uit water en koude kernfusie. We werken graag mee aan vraagstukken rond het opslaan van opgewekte energie uit water of de verbindingen op zee van energieknooppunten of de uitbreiding van energienetwerken op het land.


We hebben ervaring met getijdenenergie. Voor Strukton Sustainable Energy ontwikkelde MH Poly een afmeersysteem voor vijf drijvende getijdenturbines in de Raz Blanchard. Het doel van het afmeersysteem is dat de turbines de mogelijkheid hebben om met de heersende stromingsrichting mee te kunnen draaien om zo veel mogelijk energie op te kunnen wekken.

Ook hebben we berekeningen uitgevoerd aan de Oosterscheldekering voor Tocardo. Op dit moment werken we mee aan bepaalde civieltechnische oplossingen voor de Ocean Grazer in Groningen. Vandaar onze raakvlakken en interesse in EWA.


Maanlander voor reparaties op de zeebodem
De gele maanlander ontworpen voor reparatie geknikte gasleiding op de zeebodem

MH Poly kan een bijdrage leveren met technische ontwerpen voor een project zelf, maar we hebben ook ruime ervaring in uitvoeringstechniek ook op de zeebodem. Om bijvoorbeeld caissons of habitats in zee te laten afzinken hebben we een systeem voor onderwaterpositionering ontworpen."Wat is MH Poly voor een bedrijf?

"Ons huidige advies- en ingenieursbureau MH Poly is ontstaan uit een samensmelting van MH Nederland en het ingenieursbureau Polyconstruction. Het is een klein bedrijf met een platte structuur. Dertig mensen passen in een bus tijdens een personeelsuitje, dat vind ik een mooi aantal voor een bedrijf. Groot genoeg voor serieuze projecten. Maar klein genoeg om elkaar goed te kennen en elkaar de ruimte te geven om te groeien. Er werken relatief veel jonge enthousiaste mensen. De mentaliteit bij ons is oplossingsgericht: niet zo zeer wat levert het op, maar wat lost het op. Natuurlijk is het met een relatief klein bedrijf dan wel belangrijk om een groot netwerk te hebben om snel en flexibel te kunnen opschalen voor specifieke kennis. "Reparatie van pijpleidingen op de zeebodem zijn opeens heel actueel door de Nord Stream gasleidingen. Heb je daar ervaring mee?

"Daar hebben we inderdaad ervaring mee, maar wel in heel andere omstandigheden. In opdracht van DCN heeft MH Poly een onderwater positioneersysteem voor een habitat ontwikkeld. Het was een behoorlijke ingewikkelde operatie om een beschadigde gasleiding onderwater te repareren. Helemaal wanneer de gasvoorziening niet kan of mag worden stopgezet. Echt een uitdaging van de hoogste categorie die succesvol is uitgevoerd."


Bard Louis legt uit hoe MH Poly heeft meegewerkt aan een onderwater positioneersysteem voor de reparatie van een gasleiding in de Javazee.Jullie zetten wereldwijd je stempel op onderwaterconstructies?

"Ja, we hebben zelfs tegelijkertijd in Brazilië, Korea en Zweden aan afzinktunnels gewerkt. De Marieholmstunnel in Zweden is een van die tunnels. Het vormt een onderdeel van het grotere Marieholm Connection Project, waarbij zowel een brug als een afzinktunnel is gebouwd om de verbinding tussen Tingstad en Marieholm te verbeteren. De 500 meter lange afzinktunnel wordt gevormd door drie elementen en een cut-en-cover gedeelte. Dit project is afgerond. De tunnel is in 2020 geopend.


MH Poly afzinken tunnel
Een van de tunnels waar MH Poly aan meegewerkt heeft is de realisatie en het afzinken van de Marieholmstunnel.

Elk project vergroot onze kennis van werken in en met water. Naarmate je langer met water werkt, worden de risico’s steeds beter beheersbaar. De kennis die we hebben van werken in water kunnen we overal toepassen. "Welke rol ligt MH Poly het beste bij projecten?

"De regierol past ons goed. Wat we tegenkomen is dat partijen een onderdeel nog los van de omgeving hebben uitgewerkt. Onze kracht zit in het overzicht creëren en het verbinden van de omgeving en alle disciplines die bij een project betrokken zijn.


We nemen alle aspecten van een project mee zodat het praktisch uitvoerbaar is. Een voorbeeld zie je bij de Great Bubble Barrier in Katwijk. Dit is een bellenscherm waarvan we de constructie van de verankering hebben ontworpen. Er komt van alles bij kijken om plastic uit een rivier te halen voordat het de zee instroomt. Een bellenscherm bestaat uiteen geperforeerde buis die op de bodem van een rivier moet blijven liggen. Daar pomp je lucht doorheen. De opwaartse stroming die hierdoor ontstaat, brengt zwevend afval in de waterkolom naar boven. We ontwerpen niet alleen het verzwaringssysteem, maar we berekenen ook hoe we de kade moeten versterken om de afvoer met een vrachtwagen mogelijk te maken. Nu is er elektriciteit nodig om de belletjes te maken. Een volgende stap zou kunnen zijn om de stroom op te wekken via de stroming van de rivier en de getijdenwerking van de zee."Bubble barier om plastic uit de rivier te halen
Bard Louis bij de Great Bubble Barrier in Katwijk aan zee

We hebben het nu vooral over projecten met water. Maar MH Poly heeft nog andere takken toch?

"Ja, van oudsher zetten we onze civiel- en werktuigbouwkundige kennis ook in voor de olie- en gasindustrie. Het gaat dan vooral over de op- en overslag van chemicaliën veilig te regelen. Nu hebben we dat uitgebreid naar alle energienetwerken. Er is veel werk aan de winkel om alle knooppunten te upgraden. Daarnaast vinden we dat we als maatschappij zuinig met milieu en ruimte moeten omgaan. Welke impact hebben oplossingen die we nu bedenken op de omgeving? Milieukundig waterbodemonderzoek vinden we dan ook onmisbaar bij het werken aan natte en droge infra. Wat je niet wilt, is bijvoorbeeld dat er ecologisch iets misgaat of dat je onverwacht met vervuilde grond zit midden in een project."


Heb je nog een bepaalde droom voor de toekomst?


"Ik leef mijn droom! Wat ik nu doe met mijn collega's in MH Poly is mijn droom. "

Bard Louis


 

Contactgegevens

176 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page