Topdag Energie uit Water 2011

Op 22 november 2011 organiseren het Kennis Netwerk Delta Water (www.kndw.nl) en de branchevereniging EWA (www.energieuitwater.nl) de Topdag Energie uit Water 2011.

Het centrale thema is de stap van test/prototype naar commerciële deployment van projecten, die werkelijkheid maken van het concept Energy Water Valley, dat door het Topteam Water is gelanceerd in haar advies aan het kabinet.

Voor de Zuidwestelijke provincies en voor de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta is het van belang dat er evenwicht is in de driehoek klimaatbestendige veiligheid, veerkrachtige ecologie en vitale economie. In deze driehoek zijn talloze spanningen te benoemen. De nadruk binnen het thema zal liggen op het omgaan met te verwachten financiële en juridische obstakels.

Locatie:

Ontvangst en ochtendprogramma: Lunch en middagprogramma:

Waterschap Scheldestromen Provinciehuis

Kanaalweg 1 Abdij 6

4337 PA Middelburg 4331 BK Middelburg

Organisatie

Hans van Breugel,

Tocardo (EWA)

Peter van Tilburg,

Delta Academy (KNDW)

Nico Landsman,

Provincie Zeeland (KNDW)

Remi Blokker,

Bluerise (EWA)

Peter Scheijgrond,

(EWA)