top of page

Consultatie SDE++

vector wave_edited_edited_edited.png

EWA reageert op het jaarlijks conceptadvies SDE++ Energie uit water. Dit jaar is de rapportage opgesteld door TNO en DNV in opdracht van PBL.

 

EWA pleit o.a. voor:

  • actualiseren van kentallen o.b.v. recente business cases uit de sector.

  • verhogen van vollasturen van o.a. conventionele waterkracht

  • De vermeden CO2-emissie (en dus de ‘emissiefactor’ ) voor voorspelbare duurzame elektriciteitsproductie, zoals elektriciteit uit water, zou hoger moeten zijn dan die van minder voorspelbare duurzame bronnen

  • betere rankschikking van projecten

Image by frank mckenna

Documenten

Reactie EWA op conceptadvies

Conceptadvies SDE++ 2022 Energie uit Water (dd 22 april 2021)

bottom of page