MET-Certified
MET-Certified WORKSHOP:
Risk reduction of Marine energy projects through internationally accredited testing and certification under the IEC


Op 12 mei organiseren NEN en DMEC een workshop over certificering van marine energy convertors (nadruk op tidal, wave en OTEC).  Locatie: NEN, Delft van 09:30-13:30. Workshop wordt mogelijk gemaakt door het MET-Certified project. Bent u geinteresseerd om deel te nemen, meldt u zich dan aan via een email aan:
peter@dutchmarineenergy.com
.


Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast  is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de  markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.