EWA Summer Drinks at TTC-GD

Op woensdag 26 september zijn alle EWA leden en haar relaties van harte uitgenodigd bij Tidal Technology Center op de Grevelingendam. Bij de Flakkeese spuisluis wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van drie stroomgoten waar volgend jaar getijturbines getest kunnen worden. Aanmelden graag via deze link. Aanvang 17:00  Locatie Strandweg 9-L, Bruinisse. Let op: voor een rondleiding op de bouwplaats zijn PBMs verplicht. Graag eigen PBMs meenemen. Er is een beperkt aantal sets beschikbaar op locatie.Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast  is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de  markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.