Marine Energy op Offshore Energy Exhibition and Conference 2019, RAI, Amsterdam

Op 8 en 9 oktober is wederom de Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) in de RAI, Amsterdam. Het thema is dit jaar: Home of Energy Transition. EWA is vaste partner van dit jaarlijkse evenement dat zo'n 15.000 bezoekers trekt met 600 standhouders. Speciaal dit jaar is er een groot Marine Energy Pavilioen met internationale technologie ontwikkelaars. Zie we u dit jaar ook op OEEC? U kunt zich hier aanmelden.


Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast  is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de  markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.