Marine Energy op Offshore Energy Exhibition and Conference, RAI, Amsterdam

Op 23 en 24 oktober is wederom de Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) in de RAI, Amsterdam. EWA is vaste partner van dit jaarlijkse evenement dat zo'n 15.000 bezoekers trekt met 600 standhouders. Speciaal dit jaar is er een Internationaal Marine Energy Pavilioen met 12 technologie ontwikkelaars (met oa. Minesto, Tocardo, Atlantis, Floating Power Plant, Seatwirl, Fishflow Innovations, Teamwork Technology, Laminaria, Eolink en Waterr2Energy). Dinsdag om 12:00 verwelkomen we  een Franse inkomende missie op het International Trade Mission Lounge. Op woensdag is het Marine Energy Event met boeiende internationale spekers (oa. DejaBlue over financiering van projecten, marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam, Atlantis, Minesto en de franse test site Seeneoh). Zie we u dit jaar ook op OEEC? U kunt zich hier aanmelden.


Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast  is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de  markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.