EWA dag 2010

Donderdag op 29 april jl. vond de ‘Energie uit Water dag’ plaats in het LEF Future center. De organisatie van de dag was in handen van Rijkswaterstaat, EWA en LEF. Het was een energieke dag met 80 deelnemers rond de oprichting van de branchevereniging voor de Energie uit Water (EWA), opgericht door Ecofys, Tocardo en Energy Valley.

Annette Augustijn, programmadirecteur Rijkswaterstaat Duurzaam, gaf met een Australische rainmaker het stokje over aan de voorzitter van de nieuwe brancheorganisatie Energie uit water (EWA), Hans van Breugel. De dag was bijzonder succesvol. Er zijn zes werkgroepen opgericht voor de verschillende vormen van energie uit water, van getijdenenergie tot blue energie(zoet zout water) en aquatische biomassa (energie uit algen). In potentie gaat het om tien procent van de totale elektrische energiebehoefte in Nederland volgens een verkenning van Deltares.

Ochtendprogramma

In de ochtend waren en vier presentatie: bestuursvoorzitter Hans van Breugel nam de aftrap en leidde de zaal met prachtige beelden door de droom van EWA. Daarna onderbouwde Marcel Bruggers van Deltares met harde cijfers het werkelijke potentieel voor energie uit water in Nederland. Peter Scheijgrond van Ecofys vertelde over een praktijk experiment met getijdenstroom energie uit de Westerschelde. Tenslotte vertelde Janneke Krooneman van Bioclear over een recent opgestart EU project, NaMaRo,  waarin biomassa in de vorm van zeewier wordt gebruikt. De presentaties van het ochtendprogramma zijn te downloaden als PDF in de Mediatheek.

Middagprogramma
Hieronder staan de samenvattingen van de zes werkgroepen die in de middag bij elkaar zijn gekomen. De aantekeningen op de flip-overs zijn samengevoegd in een zogenaamde Prezi. Klik op het navigatie menu en bijvoorbeeld op AutoPlay om u door de Prezi's te laten leiden.

Evaluatie van de dag
EWA is benieuwd naar uw mening over de dag. Neemt u even tijd om het digitale evaluatie formulier in te vullen. Met uw opmerkingen en suggesties kan EWA in de toekomst nog beter op uw wensen afstemmen. Het invullen van de enquête duurt maximaal 5 minuten. Alvast hartelijk dank daarvoor.