Nieuws‎ > ‎

Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw

Geplaatst 4 nov. 2010 09:35 door Peter Scheijgrond   [ 4 nov. 2010 09:47 bijgewerkt ]

Ingezonden artikel van AgentschapNL

Eind 2010 wordt bij Hattem de waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw in werking gesteld. Waterschap Veluwe heeft de renovatie van de stuw aangegrepen om ook te investeren in een centrale. De nieuwe centrale is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken.

De Hezenbergerstuw wordt gebruikt om het peil van het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Heerde te beheren. Het overtollige water wordt vanaf de stuw via de Oude Grift naar de IJssel afgevoerd. Het hoogteverschil bij de stuw is 2,5 meter. Het waterschap heeft het initiatief genomen om de energie uit dit verval nuttig te gebruiken. Een deel van het water wordt daarom via de naastgelegen vijzel omlaag geleid. Hierdoor wordt elektriciteit opgewekt voor het openbare net. De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energiebedrijf. Uit de opbrengst wordt een deel van de projectkosten gedekt. De hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ca. 43 huishoudens.

Het ministerie stimuleert investeringen in duurzame energieproductie

De stroomopbrengsten van elektriciteitscentrales zijn afhankelijk van de geliberaliseerde stroommarkt. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert investeringen in duurzame energieproductie. Dit doet ze door het

verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie te vergoeden over een periode van vijftien jaar. Bij waterkrachtcentrales met een verval van minder dan vijf meter worden de opbrengsten over een periode van vijftien jaar aangevuld tot ongeveer € 123,- per MWh, waarvan de SDE-subsidie maximaal € 79,- per MWh bedraagt. In theorie wordt in een bepaald jaar geen subsidie uitgekeerd als de gemiddelde energieprijs hoger is dan € 123,-.

“Met dit project leveren we een bijdrage aan de twee maatschappelijke pijlers duurzaamheid en innovatie.”

De heer Bruggeman, projectleider, is blij met het project. De provincie Gelderland heeft het project als duurzaam en innovatief beoordeeld en ondersteunt het project financieel.

De SDE-regeling voor waterkracht heeft een beperkt budget. Aanvragers kunnen tot en met 30 december 2010 een subsidieaanvraag indienen.

Daarbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Om een

aanvraag in te kunnen dienen moeten de benodigde vergunningen al zijn afgegeven. De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor nieuwe waterkrachtcentrales. Bedrijven kunnen naast de SDE ook gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA), waardoor over één of meer jaren minder vennootschapsbelasting of inkomensbelasting wordt betaald. Beide regelingen worden uitgevoerd door Agentschap NL.

Kijk voor meer informatie op:

www.agentschapnl.nl/sde

www.agentschapnl.nl/eia

www.veluwe.nl


Comments