Nieuws

Hieronder een verzameling van recente nieuwsitems en conferenties uit de internationale media. Heeft u een nieuwsitem dat u wilt delen met het EWA netwerk? Stuur ons een berichtje via het contact formulier en we zorgen er voor dat het item geplaatst wordt.

Allseas targets renewables with acquisition of OTEC specialist Bluerise

Geplaatst 9 jul. 2019 04:51 door Peter Scheijgrond

Bluerise is a specialist developer of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) technology. Allseas will contribute engineering resources and know-how to bring OTEC concepts to market.

Allseas has acquired Bluerise, a specialist developer of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) technology that delivers renewable energy solutions.

Based in Delft, the Netherlands, Bluerise has been researching and developing OTEC technology for 9 years, designing systems that utilise the natural temperature difference in the ocean between cold deep water (5°C) and warm surface water (25°C) to generate clean electricity.

Allseas will use its offshore expertise and record of deep-water technologies to advance Bluerise concepts and accelerate the implementation of OTEC technology for renewable energy projects.

OTEC generates renewable energy by harnessing the heat in ocean surface water to evaporate liquids with a low boiling point (such as ammonia). The vapour drives a turbine that generates electricity. After the vapour transfers its energy, a heat exchanger condenser cools the vapour, turns it back into liquid and a pump conveys it to the heat exchanger evaporator to repeat the cycle.

Allseas is fostering the use of renewable energy sources. OTEC, with its vast offshore energy potential and scalability, matches well with the company’s capabilities. Allseas looks forward to continuing the work performed by Bluerise, founded by Berend Jan Kleute and Remi Blokker, and making OTEC a success.

Nederland moet nu inzetten op energie uit water

Geplaatst 3 jul. 2019 13:09 door Peter Scheijgrond   [ 3 jul. 2019 15:07 bijgewerkt ]

Dit artikel is woensdag 3 juli in het FD verschenen

Opinie | Piet Ackermans is voorzitter van de branchevereniging Energie uit Water en Britta Schaffmeister is directeur van de Dutch Marine Energy Centre

De maatregelen die het kabinet eind vorige week presenteerde om in 2050 een CO2-vrij elektriciteitssysteem te realiseren, zetten terecht volop in op de hernieuwbare bronnen energie uit wind (windmolens op zee en op land) en energie uit zon (zonnepanelen). Helaas werd bij de presentatie door het kabinet de hernieuwbare bron energie uit water vergeten.

Geopende schuiven laten water door de stormvloedkering in de Oosterschelde.
Geopende schuiven laten water door de stormvloedkering in de Oosterschelde.Foto: Erik van 't Woud / Hollandse Hoogte

Dat is een gemiste kans. Want niet alleen is Nederland waterland bij uitstek en hebben we alle vormen van duurzame energie hard nodig, energie uit water kan ook uitgroeien tot een geweldig exportproduct.

Iedereen is het er inmiddels wel over eens: windenergie en zonne-energie hebben de toekomst. Maar rond 1985, bij de bouw van de eerste windmolens, konden we dit nog niet voorzien. Zonne-energie en windenergie hebben zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Veel sneller dan gedacht, zullen zij goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen. Duurzame energieopwekking wordt namelijk door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er minder subsidie nodig zal zijn. Naar verwachting zal in 2040 34% van de energiewinning uit zon en wind komen. Dat is nu nog 5%.

‘De getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering zijn voorbeelden van energie uit water’

De focus op zonne-energie en windenergie in combinatie met de relatief hoge kosten van energiewinning uit water, hebben ervoor gezorgd dat het stimuleren van deze laatstgenoemde duurzame bron van de overheidsradar is geraakt. De ontwikkeling van energie uit water zit in Nederland nog steeds in de startfase, vergelijkbaar met die van windenergie dertig jaar geleden. Maar meer investeren in energie uit water kan een enorme impuls geven aan onze kenniseconomie en werkgelegenheid. Projecten in het buitenland laten zien dat energie uit water nu al concurrerend is. Dat komt door de hoge voorspelbaarheid en de mogelijkheid van slimme integratie van energiewinning uit water met bijvoorbeeld bruggen en dammen.

De potentie van energie uit water laat zich in Nederland ook al volop zien. Een goed voorbeeld zijn de getijdenturbines van Tocardo in de Oosterschelde stormvloedkering, die dagelijks energie opwekken. De werking van de getijdenturbines in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat er geen negatieve effecten op de veiligheid of op de omgeving zijn. Op de Afsluitdijk wordt elektriciteit opgewekt uit het verschil tussen zoet- en zoutgehalte tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door het bedrijf REDstack. Bij de Grevelingendam wordt gebouwd aan een Tidal Technology Centre.

Opschaling van deze praktijkcases, aangevuld met andere initiatieven, kunnen tegen 2030 een vermogen opwekken van circa 200 tot 300 Megawatt. Dat is natuurlijk nog bescheiden. Maar rond 1985, bij de bouw van de eerste windmolens, konden we evenmin vermoeden dat deze ontwikkeling een snelle vlucht zou nemen.

De ontwikkeling van de ‘Tidal Bridge’, een uniek concept van een brug waar getijdenenergie wordt opgewekt, is een uitstekend voorbeeld van de potentie van energie uit water als exportproduct. Het concept is in samenwerking met Nederlandse engineers en offshore-bedrijven ontwikkeld. De showcase bij de Oosterscheldekering was bepalend voor de Indonesische overheid om een haalbaarheidsstudie naar de bouw van een dergelijke brug in de provincie Nusa Tenggara Timur (Larantuka) in Indonesië te initiëren.

Het is belangrijk dat de overheid werkende praktijkdemonstraties en showcases stimuleert en projecten van energie uit water binnen de bestaande regelingen financieel beter gaat ondersteunen. Zonder deze showcases en opschaling kan er geen portfolio worden opgebouwd.

De aanleg van windparken langs de kust in Nederland (bijv. Borssele V) en de voorziene hernieuwing van stuwen (bijvoorbeeld in de Maas), dijken en dammen bieden hiervoor kansen. De nieuwe doorlaat in de Brouwersdam voor herstel van waterkwaliteit, biedt een uitgelezen mogelijkheid voor de integratie van een getijdecentrale. Een geweldige kans voor innovatieve verduurzaming die eerder, bij de renovatie van de Afsluitdijk, niet is benut.

Daarnaast moet energie uit water bij de overheid meer prioriteit krijgen om in te zetten als exportproduct. Te vaak worden projecten voor het buitenland nu nog afgewezen.

Nu we de maatregelen voor het Klimaatakkoord gaan uitrollen, moeten we vooral energie uit water niet vergeten. Zodat we in 2050 net zo versteld staan over de waarde van deze duurzame energiebron als we nu doen over wind en zonne-energie.

Piet Ackermans is voorzitter van de branchevereniging Energie uit Water (EWA) en Britta Schaffmeister is directeur van de Dutch Marine Energy Centre (DMEC).

Low-land hydropower: theory and practice

Geplaatst 17 sep. 2018 06:50 door Peter Scheijgrond

date:    Thursday, 20 September 09:00
Venue    Westvest 72611 AX Delft

Renewable energy from water is often considered infeasible in flat, low-land regions. However, there are plenty of opportunities to tap into the power produced by rivers, waves and tides. On this day we bring together the practical and the academic world. Join us on this day-long seminar (including site visit!) to:

  • Theory: What are current knowledge gaps?
  • Practical: How much energy can be won from low-head solutions?
  • Frontiers: New technologies, on-going research

Practical Information

The morning program will take place at IHE Delft.
Registration via the NCR website.
For questions you can contact dr. Alessandra Crosato;

This theme day is sponsored by NCK Netherlands Centre for Coastal Research


Program

Stakeholderbijeenkomst Tocardo getijcentrale Oosterscheldekering

Geplaatst 17 sep. 2018 06:21 door Peter Scheijgrond   [ 17 sep. 2018 06:22 bijgewerkt ]

02 oktober 2018
Tijd:  12.30 uur
Locatie:  ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7 te Middelburg

Namens Tocardo en de onderzoeksinstellingen nodigt de ZMf u uit voor de tweede informatiemiddag over het onderzoek dat is uitgevoerd sinds de in gebruik name van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering.

Het onderzoek richtte zich o.a. op de invloed van de centrale op omgeving, de veiligheid van de kering, effecten op zandhonger, vissen en zeezoogdieren en wordt uitgevoerd door TU Delft, Deltares, Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research.

Deze stakeholderbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 2 oktober 2018 vanaf 12.30 uur in de Aula van de ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7 te Middelburg.

U kunt zich hier aanmelden. Per mail ontvangt u dan van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Miljoenen voor hogere waterkwaliteit

Geplaatst 26 mrt. 2018 23:40 door Peter Scheijgrond

Benno Boeters | woensdag 21 maart 2018

Van: https://www.technischweekblad.nl/nieuws/miljoenen-voor-hogere-waterkwaliteit/item11512

Het kabinet trekt de portemonnee voor maatregelen om de slechte waterkwaliteit in verschillende gebieden te verbeteren.

Zo wil het kabinet voldoen aan de in Brussel afgesproken Kaderrichtlijn Water. Begin maart stelden de ministers van Infrastructuur & Waterstaat en van Landbouw, Natuur & Visserij € 275 miljoen beschikbaar. Het grootste deel, € 100 miljoen, gaat naar twee programma’s om de uitstoot van dierlijke mest te beperken. Het Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de agenda Vitaal Platteland (€ 60 miljoen en € 40 miljoen) moeten ervoor zorgen dat Nederland lozing van mest in de hand houdt.

Voor het Grevelingenmeer tussen Zeeland en Zuid-Holland komt nu € 75 miljoen extra op tafel, voor een doorlaat in de Brouwersdam. Deze moet weer een getij terugbrengen in het grootste zoutwatermeer van Europa, dat nu lijdt aan zuurstofgebrek en afstervende flora en fauna. In plaats van de 125 m3/s die nu door de in 1978 aangelegde sluis kan, moeten minstens vijftien kokers in de dam zo’n 1.000 m3/s kunnen doorlaten, zodat het peil op de Grevelingen zo’n 25 cm kan stijgen en dalen. Aan de oostkant van het meer kan de Flakkeese spuisluis 65 m3/s in de Oosterschelde lozen.

Meer turbines

Met name de provincies dringen erop aan ruimte voor turbines in de doorlaat te maken die getijdenenergie kunnen opwekken. Dat houdt in dat de doorlaat geen vijftien maar mogelijk 21 kokers krijgt om de weerstand van die turbines te compenseren. Of de getijdencentrale er daadwerkelijk komt hangt af van de financiering door marktpartijen met eventuele bijdragen vanuit de overheid. Eind 2018 dient duidelijk te zijn of de meerkosten van de grotere doorlaat met turbines gedekt zijn.

Een derde grote post in de beschikbaar gestelde middelen is de € 70 miljoen voor maatregelen om microplastics en medicijnresten uit het oppervlaktewater te weren, door deze vervuiling zowel bij de bron als bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties aan te pakken.

Voor een kwelderproject in het Waddengebied bij de Eems-Dollard is € 16 miljoen vrijgemaakt. Door slib af te vangen wil men het water minder troebel maken, waardoor vissen en planten hier beter gedijen.

Van der Straaten bouwt getijdencentrum Grevelingendam

Geplaatst 26 mrt. 2018 23:36 door Peter Scheijgrond   [ 26 mrt. 2018 23:41 bijgewerkt ]

Ernst Jan Rozendaal 22-03-18

BRUINISSE - Aannemingsmaatschappij Van der Straaten uit Hansweert begint volgende maand met de bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de Grevelingendam. Daar komen turbines om stroom uit water op te wekken.


In het getijdencentrum in de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse kunnen ontwikkelaars van turbines technologieën in een werkelijke omgeving testen en showen. Niet ver op zee, maar bereikbaar en daardoor betaalbaar.

Het TTC is een van de zes projecten die worden ondersteund met geld uit de 25 miljoen euro die het Rijk vorig jaar uittrok voor de maatregelen van oud-premier Jan Peter Balkenende om de Zeeuwse economie te versterken. De initiatiefnemer is BT Projects. Directeur Ferdinand Dees heeft een 'goed gevoel' bij de gunning aan Van der Straaten. ,,Het is een heel enthousiaste jonge club. Ze hebben hun stinkende best gedaan voor een zo scherp mogelijke aanbieding. Het is leuk om met die mannen te sparren. Ze hebben er zin in."

Stroomgoten

Omdat buiten het stormseizoen moet worden gewerkt, begint Van der Straaten in april. De bedoeling is om het twee jaar geleden gebouwde doorlaatmiddel, waarmee het water in het Grevelingenmeer wordt ververst, te verlengen met drie stroomgoten met een lengte van 50 meter. Daarvoor wordt met een tijdelijke dam een bouwput in het water gemaakt, die daarna wordt leeggepompt. ,,Op 1 oktober moeten we klaar zijn met de grote werkzaamheden", vertelt Dees. ,,Dan moet de tijdelijke dam weg zijn." Eind december is het TTC klaar, in 2019 gaat het draaien.

Dees verwacht geen vertraging, hoewel nog niet alle procedures rond zijn. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vorig jaar al een bouwvergunning verstrekt, maar het wachten is nog op een verklaring van geen bezwaar van de provincie. 

Elektriciteitsleiding

En voor de pompen om de bouwput droog te zetten, hoopt Dees op een elektriciteitsleiding van Stedin. ,,Ik dacht dat er al een bouwaansluiting was, omdat Van den Herik twee jaar geleden ook zo'n bouwput heeft gemaakt. Maar dat was niet het geval. Dus heeft Van den Herik een dieselgenerator neergezet die 140.000 liter diesel heeft gebruikt om de put droog te pompen. Ik snap dat je niet patsboem een elektriciteitsleiding kunt neerleggen, maar ik zou toch graag willen voorkomen dat we zoveel dieselolie moeten verstoken. Dat zijn zeven tankwagens vol, en dat voor een project voor duurzame energie. Dus als het anders kan, graag."

Van over de hele wereld is er belangstelling om turbines in het TTC Grevelingendam te installeren. Er zitten twintig projecten in de pijplijn, aldus Dees, waarvan er zes concreet zijn. De twee turbines waarmee wordt begonnen, zijn die van Pentair Fairbanks Nijhuis uit Winterswijk en eentje van Deep Water Energy (DWE) uit Arnhem. In Kapelle wordt door Water to Energy hard gewerkt aan nummer drie. Het ligt voor de hand dat de turbines die over een paar jaar in de doorlaat in de Brouwersdam moeten komen eerst worden ontwikkeld in het TTC-GD.


Zie verder: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/van-der-straaten-bouwt-getijdencentrum-grevelingendam~a9e6595d/


MaRINET2 to fund offshore renewables testing through 2nd call for applications

Geplaatst 15 jan. 2018 02:48 door Peter Scheijgrond   [ 15 jan. 2018 02:51 bijgewerkt ]


15 January. The EU-funded MaRINET2 project has launched its second call for applications today. Successful applicants will receive free access to a world-leading network of testing and research infrastructures. The call is open to offshore energy technology developers, including wind, wave and tidal energy at system and component level. It is open until 28 February 2018.

 

MaRINET2 is a €10.5m Horizon 2020 funded project which supports offshore renewable energy R&D activities. It provides free-of-charge access to a network of 57 world-leading research facilities across Europe through a series of competitive calls.

 

MaRINET2’s first call provided €1.3m funding to 34 technology development teams. The second call will further expand this R&D activity and help secure Europe’s position as the global centre of excellence for offshore renewable energy.

 

MaRINET2 Project Coordinator, Dr Jimmy Murphy, University College Cork said: “MaRINET2 is an important driver of offshore renewables R&D in Europe. Europe’s offshore renewable testing facilities are second to none globally, and MaRINET2 puts these facilities at the disposal of technology developers to help test and validate their concepts”.

 

“The first MaRINET2 call was very effective in providing support to technology developers around Europe, many of whom are in the middle of their testing programmes right now. We will look forward to expanding this with in the second call”, concluded Dr Murphy.

 

For details on eligibility criteria, how to apply, available testing infrastructures etc. please visit the Marinet2 website: http://www.marinet2.eu/facilities/application-procedure/


MET-Certified workshop

Geplaatst 4 mei 2017 12:25 door Peter Scheijgrond   [ 4 mei 2017 12:32 bijgewerkt ]

met-certified
DMEC en NEN nodigen u van harte uit voor een workshop op vrijdag 12 mei waarbij u wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en certificatie voor golf-, getij- en OTEC technologie onder IEC. Door gebruik te maken van goede normen en degelijke certificatie kunnen de risico’s van getijdenprojecten aanzienlijk worden teruggebracht.
 
De workshop maakt onderdeel uit van het MET-CERTIFIED project en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Doelgroep van deze workshop: technologie ontwikkelaars, supply chain, classificatie bureaus, test laboratoria, project ontwikkelaars, financiers, verzekeraars, bevoegdgezag.
 
Programma opgezet:
 
9:30       Ontvangst met koffie
10:00     Opening, introductie over MET-Certified project
10:15     Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie (Martijn Geertzen)
10:45     Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van certificatie (Peter Scheijgrond)
11:15     Wensen vanuit de markt wbt normen en certificatie:
                - Wie is waarmee bezig, wat is uw behoefte tav certificering, hoe kunt u deelnemen?
12:00     Lunch (optioneel)

Locatie: NEN, Delft


Aanmelden via: peter@dutchmarineenergy.com

Haalbaarheidsonderzoek Tidal Bridge voor Indonesië

Geplaatst 4 mei 2017 12:19 door Peter Scheijgrond   [ 4 mei 2017 12:21 bijgewerkt ]

TB Render-Waterenergie news pageTidal Bridge BV, een joint venture van Strukton International en DEC, is gestart met het haalbaarheidsonderzoek voor het Palmerah Tidal Bridge project in Indonesië. Het project heeft de National Strategic Project Status, wat het nationale belang benadrukt. Het project omvat de bouw van een drijvende brug met daaraan verbonden ‘s werelds grootste getijdenenergiecentrale.

Het eerste fase van het plan bestaat uit de bouw van de 800 meter lange drijvende brug over de Larantuka Strait in Oost Flores met een getijdenenergiecentrale. Deze zal een geïnstalleerde capaciteit hebben van 18 MW tot 23 MW. Hiermee moeten meer dan 100.000 mensen in de regio worden voorzien van stroom.

Het voornemen is om na het realiseren van de eerste fase de centrale uit te breiden tot een geïnstalleerde capaciteit van 90 MW tot 115 MW. Hiermee zullen uiteindelijk meer dan een half miljoen mensen bereikt worden.

“Met deze mijlpaal kunnen we onze kennis en ervaringen laten zien. Het is geweldig om de kans te krijgen bij te dragen aan dit state-of-the-art in Indonesië. ”

André Hoogeveen, General manager Strukton Sustainable Energy

De brug en de getijdenenergiecentrale zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het oostelijke deel van Indonesië door de verbinding van de eilanden. Daarnaast heeft het een directe impact op de visserij en landbouw in de regio, stimuleert het toerisme en verbetert het de toegang tot educatie en gezondheidszorg op de lange termijn. De geplande locatie, de Larantuka Strait, is door de waterstroming uitermate geschikt voor het genereren van getijdenenergie. Het biedt de inwoners daarbij de mogelijkheid om op meerdere manieren van de brug te profiteren.

“We zijn er trots op om bij te dragen aan dit project voor een brug met geavanceerde technologie en getijdenenergiecentrale en daarmee de levensstandaard van de lokale mensen te verhogen.”

Eric van den Eijnden, CEO Tidal Bridge

De start van het haalbaarheidsonderzoek voor dit baanbrekende project is het resultaat van de ondertekening van de Head of Agreement in april 2016. Het is tevens het eerste project binnen de Nederlands - Indonesische samenwerking op gebied van waterwerken. Het project wordt gesteund door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Nederlandse ambassade in Jakarta, de Indonesische provincie NTT, het Ministerie van Energie, Publieke werken & Zeevaart en de Indonesische ambassade in Den Haag.

“De Indonesische overheid was aangenaam verrast door de inventiviteit van het voorstel van de partners. ”

Latif Gau, CEO Tidal Bridge Indonesia

Meer informatie over Tidal Bridge BV: www.tidalbridge.com

4 million euro for Tidal Technology Center Grevelingendam

Geplaatst 4 mei 2017 12:17 door Peter Scheijgrond

dws-ttc-impression-770pxThe Dutch government has granted the Tidal Technology Centre Grevelingen 4.1 million euro for its initiative to build three testing channels for tidal turbines in Grevelingen, the Netherlands.

The grant is part of a 25 million euro package to stimulate the regional economy. The package also includes funding for a living lab research programme on integrated issues in river delta’s such as energy, flood protection and food security.

dws-ttc-flakkeese-spuisluis-350px

The Flakkeese sluice in the Grevelingen dam has recently been upgraded by Dutch national public works Rijkswaterstaat. Depending on the tides the water can now flow in either direction. 

Research on tidal energy
The three testing channels will be located in an existing drainage sluice in the Grevelingen dam that connects lake Grevelingen to the Eastern Scheldt tidal bay.

The channels will include monitoring and datalog systems for developers of tidal turbines to test, demonstrate and certify their products.

It will also feature 4 demonstration turbines that will be made available to research institutes and universities for independent research.

The centre reports that it has 20 interested parties to use the test facilities.

Higher water speeds
Tidal turbines that are built in a dam or storm surge barrier operate under different circumstances than the ones in open sea.

Compared to a free-stream offshore setting, the speed of the passing water is much higher. On the other hand the differences between high and low tides are lower and there is limited space in the dam or barrier.

The centre aims to contribute to innovation and development of tidal turbine techniques for low head water streams.

The Tidal Technology Centre is expected to be completed in 2017-2018.


FROM:
http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/24835-tidal-technology-center-granted-4-million-euro-for-test-facility-grevelingen.html

1-10 of 57