EWA missie

YouTube-videoEWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.

Activiteiten van EWA

EWA doet het volgende.
 • Voorlichting.
 • Bepleiten van de collectieve belangen en vertegenwoordiging van leden in media en voor de politiek.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerking en ketenoverleg.
 • Bevorderen van internationale contacten.
 • Onderzoek en scholingen.
 • Zitting in het bestuur en deelnemersberaad van de Duurzame Energie Koepel.
 • Een netwerk van waterkracht-betrokkenen.
 • Aanbieden van kennis en ervaring.
 • Beschermen van de reputatie van branche (bij communicatiegroepen in de omgeving).
 • Bewaken van de kwaliteit van branche.
 • Mogelijkheid tot benchmarking.
 • Branche PR en evenementen. 

Structuur van EWA

EWA kent een hoofdbestuur, sectiebesturen per technologie veld en een werkbureau (ten kantore van de stichting DE Koepel te Utrecht). Voor meer informatie over de bestuursleden, zie de contactpagina. EWA maakt onderdeel uit van de Duurzame Energie Koepel en zal zich ook aansluiten bij de European Ocean Energy Association EU-OEA. Daarnaast nemen bestuurleden als observers zitting in de International Energy Agency task on Ocean Energy Systems (IEA-OES) . Tenslotte wordt er ook een actieve EWA LinkedIn groep waar nieuws en postings gedeeld worden.